מלמד את רוב הנושאים הנושאים במתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב של מחצית ראשונה של תואר ראשון

 

אינפי - חדו"א

לימדתי נושאים אלו באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטה הפתוחה. אני מלמד בין השאר את הנושאים: סדרות אינסופיות, שפת אפסילון-דלתא, חסימות, מונוטוניות, מספרים רציונאליים ואי-רציונאליים, נקודות הצטברות, גבולות במובן הצר ובמובן הרחב, גבולות חלקיים , טורים , טורי חזקות, ערך הביניים, רול, פרמה, לגרנז, לופיטל, טיילור, חקירת פונקציה, קמירות, קעירות, קושי, היינה, דריכלה, קומפקטיות, פונקציות, קבוצות, רציפות, רציפות במידה שווה, התכנסות נקודתית או במ"ש של סדרות של פונקציות, אינטגרל מסוים ולא מסוים, פונקציות ב 2 משתנים, נקודות קיצון עם/בלי אילוצים, גבולות כפולים, אינטגרל כפול, אינטגרל משולש, משפטי גרין, סטוקס וגאוס.

 

אלגברה לינארית

לימדתי לינארית באונ' הפתוחה, במכללת ספיר, וב eTeacher. אני מלמד בין השאר את הנושאים: מערכת משוואות הומוגנית ולא הומוגנית, שדות סופיים ואינסופיים, חבורות, מרחבים וקטוריים, מטריצות, דטרמיננטות, ערכים עצמאיים, פולינום אופיני, משפט קייל-המילטון, אורתוגונליות, אורתונורמאליות, שחלוף, adjoint, כלל קרמר, איזומורפיזם בין שדות, איזומורפיזם בין מרחבים וקטורים, וקטורי קורדינאטה, טרנספורמציות לינאריות, אפיניות, תתי מרחבים, מטריצת ייצוג, דימיון מטריצות.....

 

סטטיסטיקה והסתברות

לימדתי בעבר סטטיסטיקה והסתברות בחברת eTeacher Ltd. אני מלמד בין השאר את הנושאים: משתנים מיקרים, פונקציית התפלגות,התפלגויות בדידות: אחידה, בינומית, פואסונית, גיאומטרית, התפלגויות רציפות: אחידה, נורמאלית, מעריכית. תוחלת, שונות, מדדי פיזור: מרחק ממוצע מהממוצע, סטיית תקן, מדדי מרכז: חציון, שכיח, מקדם המתאם של פירסון , משפט הגבול המרכזי, רווח בר-סמך לתוחלת....

בדידה (מת' דיסקרטית)

לימדתי בעבר נושאים אלו במכללה למנהל , במכללת ספיר ובאיטיצר. אני מלמד בין השאר את הנושאים: קבוצות, דיאגרמת ואן, פעולות בין קבוצות, יחסים בין קבוצות, ,תחשיב הפסוקים ותחשיב היחסים, הצרנה של טענות, יחסים, יחסי סדר: חלש/חזק, מלא/חלקי , יחסי שקילות, קבוצת מנה, חלוקה, שיטת האלכסון של קנטור, אינדוקציה רגילה, אינדוקציה מלאה, שיטת ההכלה והפרדה, מבוא לפונקציות יוצרות, תורת הגרפים, קומבינטוריקה, מבוא ללוגיקה, פונקציה חד-חד-ערכית, על, הפיכה, פונקציית שקילות, קנטור-ברנשטיין-שרדר, אריתמטיקה של עוצמות (הערה: אני לא מלמד סימון למדא).

לוגיקה ותורת הקבוצות

לימדתי נושאים אלו במכללה למנהל בראשל"צ ובמכללת ספיר. מלמד בין השאר את הנושאים: פסוקים יסודיים, פסוקים מורכבים, עוצמות סופיות ואינסופיות, קנטור ברנשטיין, איזומורפיזם של מבנים, חבורות, קשרים,תחשיב היחסים, הוכחות בתחשיב היחסים עם מספר כמתים, תחשיב הפסוקים,יחס שקילות, יחסי סדר, אריתמטיקה של עוצמות, המלון של הילברט, השערת הרצף, הרכבת פנקציות, חח"ע, על, הפיכות, הלמה של צורן, משפט הקומפקטיות, אקסיומת הבחירה ......

הנמקה ואשנב למתמטיקה (נלמד באו"פ ובאקדמית)

הקדמה ללימודי מתמטיקה באוניברסיטה או במכללה מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות. פעולות בינאריות. פונקציות.חח"ע, על, הפיכות. איזומטריות:שיקוף,סיבוב,הזזה,שיקוף מוזז,זהות. תורת החבורות, אקסיומות,אינדוקציה,תורת המיספרים, המרחוב האוקלידי. פעולות בין קבוצות, קבוצות סופיות ואינסופיות. מכיר היטב את המיבחנים של פרידמן רכז הקורס. קורס קליל ונחמד.

מבוא למדמ"ח, מב"נת ואלגוריתמים

מלמד נושאים רבים שנלמדים באוניברסיטה/מכללה בשנה א. קורס ראשון בתכנות - סי, סי פלוס פלוס, גווה. Introduction to algorith - המחצית הראשונה של הספר הראשון. שיטות, פונקציות, לולאות, מחלקות, סיבוכיות זמן ריצה וסיבוכיות מקום, תור, מחסנית, רשימה לינארית, כתיבה נכונה של קוד..... מלמד גם סטודנטים וגם תלמידי תיכון.

סיוע לתלמידי תיכון והכנה לבגרות

3,4,5 יחידות - מתמטיקה ומדעי המחשב. מלמד : Java , C++, OOP , BlueJ מודלים חישוביים, אוטומטים, סיבוכיות, גרפים, תכנות מונחה עצמים, אוטומט סופי דטרמינסטי, אוטומט סופי לא דטרמיניסטי, ביטויים רגולריים, שפות רגולריות לימדתי בעבר מתמטיקה - הכנה לבגרות - בבית הספר הפרטי "טומשין" בראשל"צ. מתמטיקה - פיתרון מישוואות בנעלם אחד או שני נעלמים, מעלה ראשונה או שנייה,סדרות, טריגונומטריה, חקירת פונקציה, אינטגרל מסוים ולא מסוים, גיאומטריה/ הנדסה אנליטית, אינדוקציה, סטטיסטיקה והסתברות, נגזרת ומשוואת משיק, ווקטורים אלגבריים, בעיות מינימום ומקסימום, גבולות......הכנה לבגרות 3 יחידות, 4 יחידות, 5 יחידות גילאי 14 ומעלה בלבד.

הכנה לפסיכומטרי, פסיכוטכני, GMAT, SAT

כל מה שקשור לחלק הכמותי / אנליטי / לוגיקה /מתמטיקה תורת המספרים, גיאומטריה, חזקות, כללי התחלקות, נפחים, עצרת, קומבינטוריקה, בעיות מהירות-זמן דרך, בעיות הספק, גיאומטריה - מצולעים, משולשים, מרובעים, מעגל. בעיות ממעלה ראשונה או שניה, עם נעלם אחד או שניים. פעולות בינאריות, גרפים, הסקה מתרשים, עוגה..... פתרון מבחנים בעברית ובאנגלית

אנגלית

שיפור יכולת הדיבור באנגלית לתלמידי חטיבה, תיכון, ומי שמתחיל בקרוב ללמוד באוניברסיטה או סתם רוצה לשפר את האנגלית שלו לקראת טיול לחו"ל. וגם: תרגום טקסטים מתמטיים שכתובים באנגלית לעברית. שימו לב: אני לא מלמד דיקדוק או כתיבה. רק מדוברת או שירותי תרגום.